ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
Сайт навчального відділу | Головна

Начальник навчального відділу
Букарос Андрій Юрійович
вул. Канатна,112 кім. А-145, тел. (048) 712-41-94
e-mail: navch_vid@cloud.onaft.edu.ua

    Навчальний відділ є структурним підрозділом академії, який організовує навчальну роботу в академії, збирає, аналізує й узагальнює проміжні та підсумкові дані кафедр факультетів з цих напрямків, формує перспективні плани щодо удосконалення навчально-методичної роботи, контролює їх поетапне виконання; оперативно впливає на хід навчального процесу та організовує виконання перспективних завдань.

Сектор організації атестації випускників виконує такі функції:

 • організовує роботу державних екзаменаційних комісій (ДЕК);
 • збирає та аналізує звіти голів ДЕК;
 • веде документацію з підготовки випускних документів бакалаврів, спеціалістів, магістрів;
 • організовує видачу дипломів і додатків до них;
 • видає академічні довідки, готує документи до виготовлення дублікатів дипломів і додатків до них та організує їх видачу;
 • погоджує кандидатури голів ДЕК з Міністерства освіти і науки України;
 • готує пропозиції про склад ДЕК;
 • складає графіки роботи ДЕК;
 • проводить навчання секретерей ДЕК по вивченню Положень та інструкцій з питань атестації випускників;
 • надає практичну допомогу з питань атестації випускників;
 • готує звіти про підсумки роботи ДЕК та про видані випускні документи.

Сектор організації навчального процесу виконує такі функції:

 • разом із деканами факультетів, завідувачами випускових кафедр складає навчальні плани, вносить зміни і доповнення до них, формує і розраховує навчальне навантаження кафедр;
 • контролює виконання навчального навантаження в цілому кафедрою та окремими викладачами;
 • організує роботу стипендиальних комісій;
 • готує накази про призначення іменних стипендій;
 • оформлює на роботу викладачів із погодинною оплатою;
 • веде облік, аналіз поточної успішності студентів і результатів екзаменаційної сесії;
 • складає графіки навчального процесу;
 • організовує і проводить студентські олімпіади в академії, а також організовує участь переможців на всеукраїнських олімпіадах;
 • інспектує проведення занять викладачами, а також відвідування студентами занять, тощо;
 • консультує всі підрозділи академії щодо навчальних питань і організації навчального процессу;
 • готує пропозиції Міністерства освіти і науки України щодо плану прийому студентів на поточний рік;
 • інформує Міністерства освіти і науки України про результати прийому, випуску студентів, зміни ліцензійного обсягу та рівня акредитації спеціальностей, терміну дії ліцензій та сертифікатів, структур академії, тощо;
 • інформує ректорат про поточні зміни навчального навантаження кафедр;
 • контролює проведення нульового та вхідного контролю знань студентів;
 • організовує контроль залишкових знань студентів та проведення ректорських контрольних робіт.
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.nv.onaft.edu.ua обов´язкова.